skip to content

PREZENTAREA SCOLII

   

    Construita între 1959-1960 ( actualul corp B) si 1966-1967 (actualul corp A), în cartierul muncitoresc "Astra", initial în cele doua cladiri a functionat o singura unitate de invatamânt - Scoala Generala nr.10; din 1969 se vor înfiinta doua unitati scolare distincte - Scoala Generala nr.10 si Scoala Generala nr. 22- iar în 2009, cele doua scoli se vor uni, în urma deciziei ISJ Brasov, într-una singura - Scoala Gimnaziala nr.2 Brasov, cea mai mare unitate scolara de învatamânt primar si secundar inferior din oras.

   Astfel la începutul anului scolar 2009/2010 scoala numara peste 14oo de elevi, peste 1oo de cadre didactice, personal didactic-auxiliar si de îngrijire, fiind condusa de un staff managerial alcatuit din trei directori:

dir. prof. Serban V. Agurita Dorinela
dir.adj. prof. Sanda Toderica
dir.adj.prof. Hejja Margit Maria

si un consiliu de administratie,ai carui membri sunt: directorii scolii, prof. Bodiu A., reprezentantii autoritatii locale: Oprica A., Dinca O. si Lupu L.,  reprezentantul Comitetului reprezentativ al parintilor: Olea L ., membru: Litoiu A.

    Organizatia îsi desfasoara activitatea pe patru domenii functionale:

Curriculum ,

Resurse umane ,

Resurse materiale & financiare ,

Dezvoltare & relatii comunitare .

    Activitatea educationala are la baza Curriculum-ul National, la care se adauga Curriculum-ul la decizia scolii, oferta educationala, menita sa contureze personalitatea acesteia si sa vina în întâmpinarea asteptarilor beneficiarilor actului educational: elevi, parinti, comunitate locala.

 

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof