skip to content
Login

Forgot Details?,

PREZENTAREA ȘCOLII

   

    Construita între 1959-1960 ( actualul corp B) si 1966-1967 (actualul corp A), în cartierul muncitoresc "Astra", initial în cele doua cladiri a functionat o singura unitate de invatamânt - Scoala Generala nr.10; din 1969 se vor înfiinta doua unitati scolare distincte - Scoala Generala nr.10 si Scoala Generala nr. 22- iar în 2009, cele doua scoli se vor uni, în urma deciziei ISJ Brasov, într-una singura - Scoala Gimnaziala nr.2 Brasov, cea mai mare unitate scolara de învatamânt primar si secundar inferior din oras.

   Astfel la începutul anului scolar 2009/2010 scoala numara peste 14oo de elevi, peste 1oo de cadre didactice, personal didactic-auxiliar si de îngrijire, fiind condusa de un staff managerial alcatuit din trei directori.

În anul școlar 2016 - 2017 sunt înscriși 1515 elevi iar din ianuarie 2017 echipa de conducere a școlii este formată din:

dir. prof. Șerban V. Agurița Dorinela
dir.adj. prof. Sanda-Mihaela Toderică
dir.adj.prof. Hejja Margit Maria

si un consiliu de administrație, ai cărui membri sunt: directorii școlii, prof. Bodiu A., reprezentanții autorității locale: Bădulescu S, Toro T. si Dincă O.,  reprezentantul Comitetului reprezentativ al părinților:Lițoiu A. , membru: Olea L .

    Organizația îsi desfasoară activitatea pe patru domenii funcționale:

Curriculum ,

Resurse umane ,

Resurse materiale & financiare ,

Dezvoltare & relatii comunitare .

    Activitatea educatională are la baza Curriculum-ul National, la care se adaugă Curriculum-ul la decizia școlii, oferta educatională, menită să contureze personalitatea acesteia și să vina în întâmpinarea așteptărilor beneficiarilor actului educațional: elevi, părinti, comunitate locală.

 

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof