skip to content

NOUTĂȚI

 

CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

***

SUBIECTE ȘI BAREME EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

***

Admitere clasa a V-a, intensiv engleză

An școlar 2020-2021

***

Admitere în învățământul liceal

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL/ PROFESIONAL/ VOCAŢIONAL

  pentru anul şcolar 2020/2021

LEGISLAȚIE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

***

EURO 200 _2020

***

În atenția părinților viitorilor elevi de clasă pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar - formularul de înscriere online

        Ordinul ministrului educației și cercetării, Monica Anisie, privind modificarea și completarea Calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial.

        1Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în  data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face  pe e-mail

sau prin poștă

(ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DIACONU CORESI BRAȘOV 
BLD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFĂNT NR.15 
COD POȘTAL 500356)

   Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

  Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

      2.  În anul școlar 2020-2021- Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov va organiza:

           - 6  clase pregătitoare, cu efective de 25 elevi / clasă, în total 150 elevi la secția română;

           -1 clasă pregătitoare- 25 elevi la secția maghiară.

       3. Școala organizează și desfășoară programul ”Școală după școală” și After School, potrivit unei metodologii care va fi comunicată părinților în prima săptămână a viitorului an școlar (2020-2021).

       4. Acte necesare la înscriere:

-cărțile de identitate ale părinților (original și copie) 

-certificatul de naștere al copilului (original și copie)

-declarația pe propria răspundere a părintelui

-recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniță (în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2020)

-documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2020 (copie) și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate.

-sentință de divorț (copie-dacă este cazul).

       5.  Cererile tip / declarația pe propria răspundere pentru oricare dintre situațiile prezentate mai sus se pot descărca aici.

       6.   Calendarul poate fi consultat aici.

     

 

***

ARONDAREA STRĂZILOR LA UNITĂȚILE ȘCOLARE 

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar

2020-2021

 

Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi”

B-DUL ȘTEFAN cel MARE și SFÂNT NR. 15


 

-Aurora

-Baba Novac

-B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt

-B-dul Saturn- nr. pare

-Barbu Ștefănescu Delavrancea

-Calea Bucuresti- impare pana la 133

-Cometei

-Constelației(Alee)

-General EremiaGrigorescu

-Infrățirii

-Jupiter

-I.A. Lapedatu

-Leiter Artur

-Lunii

-Harald Meschendorfer

-Gavril Munteanu

-Oberth Hermann

-Săcelelor

-Sfinții Arhangheli

-Soarelui

-Szemler Ferenc

-Traian (81-131; 40-130)

-Uranus.

 

***

***

 

 

CALENDARUL SI METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2020-2021

 

***

PROCEDURA PRIVIND CONSTITUIREA FORMATIUNILOR DE ELEVI IN CLASA PREGATITOARE

IN ANUL SCOLAR 2020-2021

***

CHESTIONAR  PĂRINȚI

CHESTIONAR  PROFESORI

 

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof