Construită între 1959-1960 ( actualul corp B) și 1966-1967 (actualul corp A), în cartierul muncitoresc "Astra", inițial în cele două clădiri a funcționat o singură unitate de învătământ - Școala Generală nr.10; din 1969 se vor înființa două unitați școlare distincte - Școala Generală nr.10 si Școala Generală nr. 22- iar în 2009, cele doua școli se vor uni, în urma deciziei ISJ Brasov, într-una singură - Școala Gimnazială nr.2 Brașov, cea mai mare unitate școlară de învătământ primar și secundar inferior din oraș.
      Astfel la începutul anului școlar 2009/2010 școala număra peste 14oo de elevi, peste 1oo de cadre didactice, personal didactic-auxiliar și de îngrijire, fiind condusă de un staff managerial alcătuit din trei directori.
     În anul școlar 2020 - 2021 sunt înscriși 1482 elevi iar echipa de conducere a școlii este formată din:
dir. prof. Șerban V. Agurița Dorinela
dir.adj. prof. Hejja Margit Maria
și un consiliu de administrație, ai cărui membri sunt: directorii școlii, prof. Bodiu A., prof. Avadanei D., prof. inv. primar Badea C., reprezentanții autorității locale: Bădulescu S, Toro T. si Dinca O., Donose A. si reprezentantii Comitetului reprezentativ al parintilor: Bularca E., Tetcu M., Taizs I.

    Activitatea educațională are la baza Curriculum-ul Național, la care se adaugă Curriculum-ul la decizia școlii, oferta educaționala, menită să contureze personalitatea acesteia si să vina în întâmpinarea așteptărilor beneficiarilor actului educațional: elevi, părinti, comunitate locală.