***

***


***

În atenția părinților viitorilor elevi din clasa pregătitoare

 


1.             Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada     3 – 18 mai 2023.

 

2. Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:

- la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune  documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi),  8,00-17,00 (vineri).

 

- On-line: - completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/) sau

- descarcă cererea-tip de pe site-ul școlii, o completează și o transmite școlii;

În ambele situații, documentele doveditoare (vezi acte necesare la înscriere) se transmit la unitatea de învățământ pe e-mail (inscrieri@scoala2bv.ro, scanate PDF, nu pozate) sau prin poștă la adresa:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ”DIACONU CORESI”  BRAȘOV 

BLD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR.15 

COD POȘTAL 500356

Pentru  validarea înscrierii veți primi pe e-mail fișa de înscriere tipărită din aplicație pentru compararea datelor introduse cu documentele transmise.

 

 

3. Acte necesare la înscriere:

- cărțile de identitate ale părinților

- certificatul de naștere al copilului

- declarația-tip pe proprie răspundere a părintelui-doar pentru înscrierea online (Anexa 3 din Metodologie)

- recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniță  (în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2023)

- documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2023 și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate

- sentință de divorț (copie-dacă este cazul, din care să reiasă dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului). Este necesar acordul scris al ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt divorțați și custodia este comună.

 

 

 

4.  În anul școlar 2023-2024 - Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov va organiza:

- 6  clase pregătitoare, cu efective de 22 elevi / clasă, în total 132 elevi la secția română;

- 1 clasă pregătitoare - 22 elevi la secția maghiară.

 

 5. Școala organizează și desfășoară programul ”Școală după școală” și After School, potrivit unei metodologii care va fi comunicată părinților în prima săptămână a viitorului an școlar (2023-2024).

 

6. Ziua Porților deschise va fi organizată joi, 27 aprilie 2023, în intervalul orar 17,00-19,00 (corp A- secția română; corp B- secția maghiară).

 

Cererile-tip/ declarația-tip pe propria răspundere se pot descărca de pe site-ul școlii: www.scoala2bv.ro

 

În cazul înscrierii online, părintele va prezenta secretariatului școlii originalele documentelor doveditoare, pentru conformitate, în primele două săptămâni de la începerea anului școlar 2023-2024.

 

Ordinea înscrierii nu presupune acordarea unei priorități la admitere.

 

Telefon școală: 0368.434893

 

 

 

                Director,

Prof. Șerban Agurița-Dorinela


***

ARONDAREA STRĂZILOR LA UNITĂȚILE ȘCOLARE

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar

2023-2024

 

Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi”

B-DUL ȘTEFAN cel MARE și SFÂNT NR. 15

 

 

-Aurora

-Baba Novac

-B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt

-B-dul Saturn- nr. pare

-Barbu Ștefănescu Delavrancea

-Calea Bucuresti- impare pana la 133

-Cometei

-Constelației(Alee)

-General EremiaGrigorescu

-Infrățirii

-Jupiter

-I.A. Lapedatu

-Leiter Artur

-Lunii

-Harald Meschendorfer

-Gavril Munteanu

-Oberth Hermann

-Săcelelor

-Sfinții Arhangheli

-Soarelui

-Szemler Ferenc

-Traian (81-131; 40-130)

-Uranus.

***

 Metodologia înscrerii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024
  Calendarul înscrerii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE - SECȚIA MAGHIARĂ 


***