***

***

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare - an școlar 2023 - 2024.

***


***


***

În atenția părinților viitorilor elevi din clasa pregătitoare

 

1.   Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada     11 aprilie – 10 mai 2022.

         2. Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:

     - On-line: - completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/) sau

     - descarcă cererea-tip de pe site-ul școlii, o completează și o transmite școlii;

În ambele situații, documentele doveditoare (vezi acte necesare la înscriere) se transmit la unitatea de învățământ pe e-mail (inscrieri@scoala2bv.roscanate, nu pozate) sau prin poștă la adresa:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ”DIACONU CORESI”  BRAȘOV 

BLD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR.15 

COD POȘTAL 500356

Pentru  validarea înscrierii veți primi pe e-mail fișa de înscriere tipărită din aplicație pentru compararea datelor introduse cu documentele transmise.

 - la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune  documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi),  8,00-17,00 (vineri).

       3. Acte necesare la înscriere:

- cărțile de identitate ale părinților

- certificatul de naștere al copilului

- declarația-tip pe proprie răspundere a părintelui (Anexa 3 din Metodologie- pt înscrierea online)

- recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniță  (în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2022)

- documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2022 și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate

- sentință de divorț (copie-dacă este cazul, din care să reiasă dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului).

4.  În anul școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov va organiza:

- 6  clase pregătitoare, cu efective de 22 elevi / clasă, în total 132 elevi la secția română;

- 1 clasă pregătitoare - 22 elevi la secția maghiară.

 5. Școala organizează și desfășoară programul ”Școală după școală” și After School, potrivit unei metodologii care va fi comunicată părinților în prima săptămână a viitorului an școlar (2022-2023).

 6. Ziua Porților deschise va fi organizată miercuri, 6 aprilie 2022, în intervalul orar 16-18.

 Cererile-tip/ declarația-tip pe propria răspundere se pot descărca de pe site-ul școlii: www.scoala2bv.ro

 În cazul înscrierii online, părintele va prezenta secretariatului școlii originalele documentelor doveditoare, pentru conformitate, în primele două săptămâni de la începerea anului școlar 2022-2023.

 Ordinea înscrierii nu presupune acordarea unei priorități la admitere.

 Telefon școală: 0368.434893

                  Director,

Prof. Șerban Agurița-Dorinela

***

ARONDAREA STRĂZILOR LA UNITĂȚILE ȘCOLARE

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar

  2022-2023

 Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi”

 B-DUL ȘTEFAN cel MARE și SFÂNT NR. 15

-Aurora
-Baba Novac
-B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt
-B-dul Saturn- nr. pare
-Barbu Ștefănescu Delavrancea
-Calea Bucuresti- impare pana la 133
-Cometei
-Constelației(Alee)
-General EremiaGrigorescu
-Infrățirii
-Jupiter
-I.A. Lapedatu
-Leiter Artur
-Lunii
-Harald Meschendorfer
-Gavril Munteanu
-Oberth Hermann
-Săcelelor
-Sfinții Arhangheli
-Soarelui
-Szemler Ferenc
-Traian (81-131; 40-130)
-Uranus.

***

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE - SECȚIA MAGHIARĂ 


***

 Metodologia și Calendarul înscrerii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

***

Centre de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor pentru înscrierea în învățământul primar an şcolar 2022-2023 judeţul Braşov

***