EDUCAȚIA PENTRU MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

 Educația adecvată cu privire la mediu și climă trebuie să se desfăsoare la diverse niveluri.
 Elevii trebuie informați referitor la factorii care duc la degradarea mediului și schimbarile climatice.
 Trebuie schimbat comportamentul uman, în vederea protejării naturii și a resurselor.
 Integrarea principiilor dezvoltării durabile se poate realiza cu ajutorul programelor de educație în domeniul dezvoltării durabile, privind:
  - preocupare pentru echitate și corectitudine între țări și generații;
  - viziune de lungă durată asupra procesului dezvoltării durabile;
  - gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate și mediu.
 Strategia Comisiei Economice a Natiunilor Unite pentru Europa privind educatia în domeniul dezvoltarii durabile are la baza principiul solidaritatii, egalitatii si al respectului reciproc între oameni, culturi si generatii; este dezvoltarea în armomie cu natura, satisfacand nevoile generatiei actuale, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a realiza acelasi deziderat.
Strategia UE pentru turismul durabil integreaza principiile economiei circulare pentru dezvoltarea durabila a turismului.
Romania s-a angajat, la nivel international si national, sa creasca prin  educatie gradul de constientizare a populatiei privind schimbarile si problemele de mediu.
Este nevoie de a creste nivelul de întelegere a fenomenului schimbarilor climatice prin educatie.
Scopul dezvoltarii de competente verzi in randul elevilor, imtregului personal al scolii si comunitatii este promovarea protejarii mediului natural propice unei vieti sănătoase, conștientizarea efectelor exploatării neadecvate a resurselor naturale și manifestarea spiritului de initiativă privind protecția mediului de viată.
In acest sens trebuie promovate si respectate următoarele premise:
- ocrotirea mediului înconjurător și utilizarea sustenabilș a resurselor naturale;
- economie de apă și energie;
- reducerea amprentei de dioxid de carbon;
- protejarea sănătății și respectarea normelor de igienă;
- reducerea emisiilor de substanțe poluante;
- mobilitate sustenabilă;
- utilizarea adecvată și extinsă a resurselor informatice, prin digitalizare.