Sali de clasa: 38
Sali de gimnastica: 1
Laboratoare: 4
Calculatoare utilizate: 113 unitati.
Biblioteca - fond de carte: 28.987 vol.