Săli de clasă: 50
Laboratoare: 4
Calculatoare utilizate: 134 unități (conectate la internet).
Biblioteca - fond de carte: 28.987 vol.